Personvernerklæring

Vi i Norisma AS er opptatt av at personopplysninger om våre kunder, leverandører og andre ivaretas på en god måte. Denne personvernerklæringen gir deg en nærmere beskrivelse av hvordan vi behandler personopplysninger i vår virksomhet og når du handler av oss via vår nettside eller er i kontakt med oss på annen måte, som f. eks via e-post, telefon, min side eller kontakt oss skjema.

Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Norisma AS ved daglig leder. For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger er vår kontaktinformasjon som følger:

Adresse: Maridalsveien 163, 0461 Oslo
E-post: [email protected]
Telefon: 21 56 09 80
Organisasjonsnr.: 997 355 911

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags opplysninger samler vi inn

Innledning
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av om det er kontaktinformasjon til våre kunder, leverandører, utsendelse av nyhetsbrev, eller om du tar kontakt med oss i andre henseender.

Dine bestillinger
Når du foretar en bestilling hos oss opprettes det et løpende kundeforhold. I vårt system lagres opplysninger om navn, adresse, telefon, e-post og fødselsdato. Her registreres også informasjon om kjøpte produkter og andre løpende abonnement hos oss.

Personopplysningene som registreres er i hovedsak opplysninger vi trenger for å levere varene til deg, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med abonnementet. Behandlingen av personopplysningene skjer på grunnlag av avtale med deg.

Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også IP-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen. Dette gjør vi for å forhindre svindel. Norisma AS overdrar sine fordringer til Arvato Finance AS, som vil håndtere fakturabetalinger, samt behandle personopplysninger om kjøp foretatt hos Norisma AS.

Vi er videre pålagt å oppbevare personopplysninger avgitt i forbindelse med bestillinger for å oppfylle våre forpliktelser etter regnskapslovgivning, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Dette innebærer at denne historikken ikke slettes før det har gått minst fem år.

Kundehistorier
Ved opprettelse av et kundeforhold hos oss ønsker vi gjerne din tilbakemelding på hva du synes om produktet. Dersom du ønsker å gi oss din tilbakemelding publiseres denne på vår nettside etter samtykke fra deg. Her vil navnet ditt fremgå dersom dette er oppgitt.

Bruk av personopplysninger til markedsføringsformål

Mottakelse av nyhetsbrev
Vi tilbyr eksisterende og potensielle kunder å motta nyhetsbrev, informasjon om vår virksomhet, produktanbefalinger, konkurranser eller motta andre tilbud via e-post og sms.

Det er frivillig å motta dette, og man kan melde seg av vårt nyhetsbrev. Det er også enkelt å melde seg ut av e-post listen fra kontosiden( “Min side” ), eller ved å klikke på «meld meg av nyhetsbrev» nederst i e-posten som mottas eller ved å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

For eksisterende kundeforhold sendes informasjon om våre varer i medhold av markedsføringsloven § 15. Vi sender også nyhetsbrev etter opphør av kundeforholdet eller andre som ønsker å motta nyhetsbrev, men da etter samtykke fra deg.

Bruk av cookies
Vår nettside benytter informasjonskapsler (cookies) for å kunne analysere hvor trafikken kommer fra, hva som blir trykket på, utarbeidelse av statistikk med mer for å kunne tilby bedre nettsider og markedsføre våre produkter.

Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her .

Sosiale medier
Norisma AS er aktiv bruker av sosiale medier som Facebook, Instagram, Snapchat. Vi gjør oppmerksom på at dersom du besøker oss via slike medier er det personvernerklæringen til dette nettstedet som gjelder.

På sosiale medier vil vi legge ut nyheter, gode tilbud og konkurranser. Dersom du deltar på en konkurranse via sosiale medier vil personopplysninger om deg kunne bli registrert i vårt system. En slik registrering baserer vi på samtykke fra deg.

Vi benytter oss også av sosiale medier for direkte markedsføring, ved at annonser om våre produkter vil kunne fremkomme på din profil på sosiale medier. I denne forbindelse deler vi e-posten din for å komme med målrettede annonser. Vi vil kun dele e-posten din med tredjeparter etter samtykke fra deg.

Utlevering av personopplysninger til andre
Personopplysningene videreformidles bare til andre i tilfeller der loven tillater det eller dersom det er angitt i denne personvernerklæringen. Dette er spesielt i forbindelse med å levere en bestilling, til bokføringsformål, markedsføring eller dersom du på forhånd har gitt tillatelse til det. I forbindelse med en leveranse vil f.eks. tjenesteleverandørene vi bruker (transportører, logistikkforetak, banker) få tilgang til de opplysningene de trenger for å gjennomføre bestillingen. Tjenesteleverandørene har kun adgang til å bruke opplysningene til å utføre sine definerte oppgaver.

Norisma AS benytter seg av eksterne tjenesteleverandører (databehandlere) som kan komme til å behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått skriftlige databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Dersom du ønsker informasjon om våre databehandlere kan du ta kontakt med oss per e-post eller telefon.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagring og sikring av personopplysninger
Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.
Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet eller lov er oppfylt.

Norisma AS tar sikkerhet på alvor og gjennomfører jevnlig kontroller for å sikre at dine personopplysninger ivaretas på en god måte.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har krav på innsyn i de personopplysningene vi har registrert om deg, og kan til enhver tid kreve retting, korrigering eller sletting av opplysningene vi behandler.

Spørsmål om vår behandling av personopplysninger om deg, retting, sletting eller annet kan rettes til [email protected] . Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Rett til dataportabilitet
Du har rett til å få utlevert personopplysninger du selv har gitt oss om deg, i et strukturert format, som kan overføres til andre. Dette kalles retten til dataportabilitet og gjelder opplysninger du har gitt oss basert på samtykke eller avtale. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Klage
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.